مهربانترين همشهری

هر روز صبح که راهی محل کار می شوم چشمم به مهربانترین همشهری می افتد که اعتبار و آبروی مملکت ماست.

خدایا ممنونم که در مشهدالرضا زندگی می کنم.

/ 6 نظر / 13 بازدید
morty

سلام ابومسلم عزيز از اينکه باز هم تو را در اينترنت می بينم خوشحالم...چه خبر؟

زینب

خوشبحالتون ... شما کجا و ما کجا؟؟؟؟ خدا قسمتمون بکنه بیایم ایران و به حرمشون بریم.[گل]